Stiftelse

Dags att söka stipendium från Hans Thuressons Stiftelse 2018

  • 2018-06-21

Hans Thuressons Stiftelse för utveckling av mat och dryck på Österlen
Upp till 75.000 i stipendium 2018

 

Sökande ska ha sin verksamhet på Österlen.

Hen ska ha den rätta geisten och entreprenörsandan för att kunna genomföra/vidareutveckla idéen eller verksamheten med hjälp av stipendiet med syftet att stärka Österlens goda namn och rykte inom mat och dryck.

 

Handlingar för att underlätta Din ansökning får Du genom att kontakta Per Manninger, pema12@handelsbanken.se

 

Ansökningshandlingarna ska vara insända senast 15 juli. Utdelningen av stipendiet sker på Bartolomeusdagen den 24 augusti 2018