Konst av Susanna GunnarssonFrån den 1:e augusti kommer ni hitta konst av Susanna Gunnarsson här på allé. Nedan följer en presentation av Susanna.

Susanna Gunnarsson verksam i Komstad på Österlen, utbildad i början av 1990 vid Konstfack/Måleri.
Har medverkat i utställningar runt om i landet, är medlem i Grafiska Sällskapet. Driver kursgården Lövkullen tillsammans med Bo Wetteryd.

 

Arbetar parallellt med olika medier, måleri, foto, grafik och objekt.
Naturen och landskapet är navet och utgångspunkten i skapandet.
Arbetet kretsar kring ljuset och det rumsliga, relationer mellan det synliga och det osynliga, mellanrummet och luften.