Hans Thuressons Stiftelse

För utveckling av mat och dryck på ÖsterlenUpp till 100'000 i stipendium 2019

Sökande ska ha sin verksamhet på Österlen.Sökande ska ochså ha den rätta geisten och entreprenörsandanför att genomföra / vidareutveckla idéen eller verksamheten med hjälp av stipendiet med syfte att stärka Österlens goda namn och rykteinom mat och dryck.

Mer information och handlingar för att underlätta Din ansökning får du genom att kontakta Per Manninger, tel. 070-658 85 26, pema@handelsbanken.se

Ansökningshandlingarnaska vara insända senast 15 juli. Utdelningen av stipendiet sker på Bartolomeusdagen den 24 augusti 2019. Välkommen med Din ansökan!

Martin Wierup ordf. för Hans Thuressons Stiftelsen för utveckling av mat och dryck på Österlen.